Politika privatnosti

1. Osnovne informacije

Svrha SABEX politike privatnosti je da upozna kupce ili posetioce Sophia web trgovine sa svrhom, metodama i osnovama obrade ličnih podataka kompanije Sabex doo, Tošin bunar 181, lokal 34, Beograd 063 7 300 600, e-mail info@sophia.rs (u daljem tekstu: kompanija, Sabex ili provajder).

S obzirom da Sabex ceni vašu privatnost, pažljivo pratimo zaštitu ličnih podataka.

Politika privatnosti Sabexa podložna je izmenama i / ili dopunama u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem web lokacije provajdera posle promene ili dopune, pojedinac potvrđuje da se slaže sa izmenama i dopunama.

Politika privatnosti bavi se rukovanjem informacijama koje provajder dobija od vas prilikom posete i upotrebe Sabex web lokacija ili im ih dostavite na bilo koji drugi način (tokom kupovine telefonom ili e-poštom).

Sve naše aktivnosti su u skladu sa:

Zakonom o zaštiti podataka ličnosti (Sl.glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
U svim slučajevima obrade vaših ličnih podataka, naš službenik za zaštitu ličnih podataka stoji vam na raspolaganju. Poverenika možete kontaktirati na e-mail adresu: info@sabex.rs.

2. Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci su podaci koji vas identifikuju kao određenu ili prepoznatljivu osobu. Pojedinca je moguće identifikovati kada se on može identifikovati direktno ili indirektno, posebno unošenjem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, web identifikator ili navođenjem jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Provajder prikuplja razne vrste korisničkih podataka, kao što su korisničko ime, kontakt informacije i druge informacije. Web lokacija Sophia omogućava korisniku da prati koje predmete gleda na web lokaciji i kroz koji uređaj. Podaci nam omogućavaju da kreiramo ponude koje su korisniku bliske i zanimljive. Ako korisnik kreira nalog ili izvrši kupovinu u Sophia internet prodavnici, provajder obrađuje ime i prezime, korisnikove narudžbine i podatke koje korisnik postavi na svom računu.
Provajder prikuplja sledeće lične podatke u skladu sa sledećim ciljevima definisanim u ovoj politici privatnosti:

identifikacioni podaci (ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, matični broj PDV-a, ako je korisnik pravno lice);
podaci za kontakt i informacije o vašoj komunikaciji sa operaterom (adresa e-pošte, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj komunikacije putem e-pošte, adresa za dostavu i adresa fakture);
korisnička podešavanja (informacije o korisničkim računima, posebno adrese za dostavu, prikupljeni bodovi lojalnosti, liste za kupovinu, lista favorita, ocene i komentari o artiklima i uslugama);
kanal i kampanja - način sticanja člana ili izvora preko kojeg je korisnik stupio u kontakt sa menadžerom (veb lokacija i reklamna kampanja ili kampanja, pozivni centar);
podaci o nalozima korisnika (datum kupovine, kupljeni artikli, cene kupljenih predmeta, ukupan iznos kupovine, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum fakture, šifra osobe koja je izdala fakturu, itd.) i podaci o prigovorima;
informacije o veb navikama korisnika (datumi i vremena poseta web stranici, posećene stranice ili URL-ovi, vreme provedeno na svakoj stranici, broj posećenih stranica, ukupno vreme poseta veb stranica, podešavanja izvršena na veb lokaciji) i informacije o upotrebi primljenih poruka -mail, SMS) provajdera;
podaci iz obrazaca koje je korisnik dobrovoljno ispunio (npr. u kontekstu nagrada ili zahteva za uzorcima);
druge informacije koje korisnik dobrovoljno pruža pružaocu na zahtev određenim uslugama koje zahtevaju ove informacije.
Dobavljač ne prikuplja ili obrađuje vaše lične podatke, osim kada to dozvolite ili pristajete na njih, prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se pretplatite na primanje vesti, učešća u nagradnom izvlačenju itd ili kada za pravljenje osnova za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov da li dobavljač obrade ima legitiman interes.

3. Svrha obrade podataka

Provajder prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na sledećim zakonskim osnovama:

  • zakonski i ugovorni odnosi,
  • legitimni interes i
  • pristanak pojedinca.

3.1. Obrada po zakonu i ugovornim odnosima

U slučaju da je davanje ličnih podataka ugovorna obaveza, obaveza potrebna za zaključivanje i izvršenje ugovora sa provajderom ili zakonska obaveza, morate da date lične podatke. U slučaju da ne date lične podatke, ne možete zaključiti ugovor sa provajderom, niti pružalac usluga može vršiti usluge ili isporučiti proizvode po ugovoru, jer nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

Svrha obrade Objašnjenje
Zaključivanje i primena ugovora  Zaključivanje i primena ugovora sklopljenog sa provajderom, uključujući izvršavanje vaših porudžbina (isporuka proizvoda i pružanje usluga), komunikaciju sa vama, verifikaciju vaših plaćanja i ispunjavanje drugih obaveza dobavljača i / ili vaših obaveza. vaše lične podatke, tačka (f) člana 6 (1) GDPR-a).
Direktno obaveštavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i drugom sadržaju putem e-maila ili SMS-a

Svrha obrade podataka korisnika internet prodavnice vrši se se u skladu sa članom 12. st. 1. tački 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te članom 12.  st. 1. taćki 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti. Svrha obrade ličnih podataka korisnika je realizacija kupovine naših proizvoda, isporuke pošiljke na adresu, rešavanje reklamacija, primaje marketinških poruka putem e-pošte ili SMS poruka.
Informišemo kupce o našim proizvodima, uslugama i sadržajima. Kupac može u bilo kom trenutku zatražiti prekid takve komunikacije i obradu ličnih podataka.

Kupac može takvu komunikaciju prekinuti u bilo kom trenutku putem veze za odjavu u primljenim porukama ili pismenim zahtevom na e-mail adresu info@sophia.rs.

3.2. Obrađivanje se na osnovu legitimnog interesa

Davalac može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa koji sledi, osim ako takvi interesi pretežu interese ili osnovna prava i slobode subjekta podataka, za koje je potrebna zaštita ličnih podataka. U slučaju upotrebe legitimnog interesa, provajder uvek vrši procenu u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Svrha obrade Objašnjenje
Opšta statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbinama i potencijalnim kupcima (kontaktima) u svrhu interne analize prodaje, otkupa, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i optimizacije poslovanja u kompaniji Sabex d.o.o. vršimo opštu statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama i potencijalnim kupcima (kontaktima) na osnovu kojih vršimo interne analize prodaje, otkupa i agregatnog ponašanja kupaca i pratimo i optimizujemo našu poslovnu efikasnost i optimizujemo naše oglašavanje, npr:

a) Nadgledamo prodaju putem naših prodajnih kanala (internet, call centar).

b) Pratimo koliko kupaca vrši ponovljene kupovine, koliko brzo i u kojoj vrednosti.

c) Pratimo opštu statistiku prodaje, kao što su prosečna vrednost korpe, broj proizvoda po narudžbini i slično.

d) Pratimo odgovore na e-mailove, SMS poruke, telefonske pozive i razne reklamne poruke (TV oglasi, radio oglasi, internet oglasi) i na osnovu toga optimizujemo svoje oglašavanje (odlučujemo šta, gde, kome i na koji način oglašavati).

Ova vrsta statističkog praćenja omogućava nam optimizaciju poslovanja i oglašavanja uopšte i na osnovu toga da korisnicima ponudimo povoljne proizvode i usluge.

Pristup vašim prethodnim narudžbinama i drugim informacijama savetnika Sabex Call Centra Kada pozovete Sabex Call Centar (ili naš odlazni poziv vama), naši konsultanti za podršku imaju pristup vašim zabeleženim ličnim podacima i istoriji kupovine. Bodovi lojalnosti definisani za određene proizvode automatski se sabiraju na osnovu prošlih narudžbina. Bodove možete iskoristiti za naredne kupovine.
Obrada podataka o neprihvaćenim nalozima na daljinu u svrhu sprečavanja prevara u kompaniji Sabex d.o.o. Na osnovu našeg legitimnog interesa obrađujemo podatke o poslatim i neprimljenim narudžbinama na daljinu kako bismo utvrdili da li i koji kupci naručuju proizvode na većoj udaljenosti plaćanjem po prijemu, a zatim ne prihvataju te proizvode i na taj način uzrokuju poslovnu štetu koju želimo da sprečimo.
Jednom kada identifikujemo takve kupce, sprečavamo ih da naručuju proizvode u internet trgovini uz plaćanje po prijemu, ali oni su i dalje u mogućnosti da naručuju proizvode sa trenutnom uplatom uz platne kartice ili PayPal.
Automatska e-mail komunikacija sa korisnikom na osnovu njegovog postupka kupovine na mreži Sabex d.o.o.  Na osnovu našeg legitimnog interesovanja, povremeno šaljemo e-mail poruke ili poruke na društvenim mrežama u vezi sa njihovom nezavršenom kupovinom potencijalnim kupcima koji su odabrane proizvode dodali u korpu, ali nisu izvršili kupovinu, sa ciljem da pokušaju da dovrše kupovinu ili pruže pomoć i informacije u vezi sa ovim.
Direktno obaveštavanje o specijalnim ponudama, popustima i drugom sadržaju putem telefonskih poziva i redovne pošte Sabex d.o.o. na osnovu našeg legitimnog interesa povremeno informišemo kupce o našim proizvodima, uslugama, popustima i sadržaju takođe i putem telefonskih poziva i uobičajene pošte.

Upotreba Facebook alata za oglašavanje i Facebook platforme u kompaniji Sabex d.o.o.

Na osnovu našeg legitimnog interesovanja za internet oglašavanje takođe koristimo uslugu Facebook platforme, bilo kao deo primene osnovne personalizovane komunikacije zasnovane na našem legitimnom interesu, bilo kao deo dobijene saglasnosti za komunikaciju sa personalizovanim ponudama i sadržajem na osnovu profila korisnika.
Ova usluga funkcioniše na sledeći način:

a) Vašu e-mail adresu koju smo dobili od vaše kupovine ili dobrovoljnog unosa prenosimo na Facebook.

b) Facebook upoređuje vašu e-mail adresu i njenu korisničku bazu i utvrđuje da li ste korisnik Facebooka.

c) Ako niste korisnik Facebooka, onda se s vašom e-mail adresom ništa ne događa i Facebook ne obavlja nikakve aktivnosti s njom.

d) Međutim, ako ste korisnik Facebooka, Facebook će vas dodati na novo kreiranu listu personalizovane publike, koja će nam samo i izričito omogućiti da prikazujemo prilagođene oglase ovoj grupi korisnika na Facebooku.

e) Na osnovu toga možemo vam prikazati više ciljane i prilagođene oglase na Facebooku i, pre svega, dodatne popuste.

3.3. Obrađivanje se na osnovu vašeg pristanka

Provajder takođe prikuplja i obrađuje (koristi) vaše lične podatke u sledeće svrhe, kada date saglasnost:

Obezbeđivanje pristupa i korišćenja vašeg mrežnog naloga kod provajdera i on-line prodavnice i iz tehničkih razloga administracije na veb lokaciji provajdera,
Osiguravanje da možete pristupiti određenim informacijama koje su vam dostupne na veb lokaciji provajdera i na on-line nalogu / profilu vašeg provajdera;
slanje komercijalnih ponuda i drugog sadržaja putem e-maila, SMS-a, uobičajene pošte ili telefonskih poziva, kada za to nema druge osnove i vi ste na to pristali;
bilo koje druge svrhe za koje izričito pristajete da sarađujete sa provajderom.

3.4. Pristanak korisnika na osnovu saglasnosti

Na osnovu vaše saglasnosti, provajder takođe vrši prilagođenu komunikaciju, koja se odvija putem različitih komunikacionih kanala (putem e-pošte, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obaveštenja putem pretraživača, informacija na veb lokaciji, društvenim mrežama).

Budući da želimo da vam ponudimo najbolje moguće ponude i sadržaje prilagođene vašim potrebama, dizajniramo vaš profil uz vaš pristanak, što je osnova za prilagođenu komunikaciju.

Za ovo možemo koristiti sledeće informacije:

Demografski podaci (pol, datum rođenja ili starost, adresa).
Opis vaše kože
Potreba za dodatkom prehrani.
Istorija vaših kupovina (kupljeni proizvodi, vreme kupovine, broj kupovina).
Ponašanje na veb lokacijama Sophia (pregled pojedinačnih proizvoda ili sadržaja, dodavanje proizvoda u korpu za kupovinu, internet transakcije).
Vaši odgovori (otvaranje poruke, kliktanje na link, kupovina) na različite poruke koje vam šaljemo.
Na osnovu ovog korisničkog profila može zavisiti od toga koji sadržaj i ponude dobijate od nas:

Koje proizvode i sadržaje ćemo vam predstaviti (npr. prema tipu kože, starosnoj dobi, opštem savetu itd.), Tako da će vas oni maksimalno zanimati.
Koje ponude ćete dobiti (kupci sa većim brojem ili učestalošću kupovina na Sophia dobijaju bolje ponude).
Koliko često ćemo vam slati poruke i preko kojih komunikacionih kanala.

4. Čuvanje ličnih podataka

Dobavljač će vaše lične podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno da bi se postigla svrha u kojoj su lični podaci prikupljeni i dalje obrađeni (npr. da osigura da pristupite i koristite svoj online nalog kod provajdera i on-line prodavnicu, za dobavljačeve usluge ispunjavate svoje porudžbine, verifikujete plaćanja i ispunite druge obaveze dobavljača i / ili svoje obaveze, kako biste osigurali da možete da pristupite određenim informacijama koje su vam dostupne, da biste osigurali da možete da koristite pogodnosti veb lokacije Sophia, da pošaljete e-mail vesti itd.).

One lične podatke koje provajder obrađuje na osnovu zakona, pružalac usluge čuva u roku propisanom zakonom.

Lične podatke koje obrađivač koristi za zaključivanje ugovornog odnosa sa fizičkim licem, pružalac usluge čuva tokom perioda neophodnog za izvršenje ugovora i 5 godina nakon njegovog raskida, osim u slučajevima kada postoji spor između vas i provajdera. U takvom slučaju, davalac podataka čuva podatke 5 godina nakon što je sudska ili arbitražna odluka ili nagodba postala pravosnažna ili, ako nije bilo parnice, pet godina od dana sporazumnog rešavanja spora.

One lične podatke koje provajder obrađuje na osnovu ličnog pristanka pojedinca ili iz legitimnog interesa, provajder čuva trajno, do opoziva ove saglasnosti od strane pojedinca ili. zahteva za prekid obrade. Dobavljač briše takve podatke pre otkazivanja samo kada je već ostvarena svrha obrade ličnih podataka (npr. U slučaju da provajder prestane da koristi Sophia internet trgovinu, svi lični podaci prikupljeni u tu svrhu biće izbrisani, čak i ako pojedinac pristane u obradi ličnih podataka na veb lokaciji Sophia nije takvo opozivo) ili ako je tako određeno zakonom.

Na kraju perioda zadržavanja, kontrolor efektivno i trajno briše ili anonimizira lične podatke tako da se više ne mogu povezati sa određenom osobom.

5. Ugovorna obrada ličnih podataka

Kao pojedinac, svesni ste i saglasni ste da pružalac usluga može poveriti pojedinačne zadatke koji se odnose na vaše podatke drugim licima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati poverljive podatke isključivo u ime provajdera, u granicama ovlašćenja dobavljača (u pismenom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu sa ciljevima definisanim u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni procesori sa kojima dobavljač sarađuje su:

Dexpress kurirska služba za isporuku vaše porudžbine;
Računovodstveni servis; advokatske firme i drugi pružaoci pravnih saveta;
pružaoci obrade podataka i analitike;
Održavanje IT sistema;
dobavljači e-pošte (npr. Mailchimp i drugi);
provajderi platnih sistema kao što su Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i drugi;
provajderi sistema upravljanja odnosima sa klijentima (npr. Microsoft);
mrežna rešenja za oglašavanje (npr. Google, Facebook).
Provajder neće proslediti vaše lične podatke neovlašćenim trećim licima.

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati lične podatke samo u skladu sa uputstvima kontrolora i ne smeju da koriste lične podatke da bi se bavili bilo kojim sopstvenim interesima.

Kontrolor i korisnici ne izvoze lične podatke u treće zemlje (izvan država članica Evropskog ekonomskog prostora - članice EU i Islanda, Norveške i Lihtenštajna) i u međunarodne organizacije osim SAD-a - svi ugovorni prerađivači u SAD-u uključeni su u program Privacy Shield.

6. Sloboda izbora

Informacije koje dajete o sebi kontrolišete Vi. Ako odlučite da ne date svoje podatke provajderu, tada nećete moći da pristupite određenim veb lokacijama ili funkcijama na veb lokaciji.

Pojedinci koji žele da se odjave iz e-biltena Sabex-a, treba da nas obaveste na info@sophia.rs. Ako se vaši lični podaci promene (poštanski broj, adresa e-pošte, fizička adresa, telefonski broj), molimo da nas obavestite o promenama na info@sophia.si ili da ih sami ispravite u Sophia internet prodavnici, Moj nalog. Možete izbrisati svoje korisničko ime na opciji Moj nalog, GDPR, Izbriši nalog.

7. Automatsko beleženje informacija (nepersonalizovani podaci)

Kad god pristupite veb lokaciji, opšte, ne lične informacije (broj poseta, prosečno vreme posete veb stranici, posećene stranice) se automatski beleže (ne kao deo aplikacije). Ove podatke koristimo za merenje atraktivnosti naše veb stranice i za poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Vaši podaci ne podležu daljoj obradi i ne prosleđuju se trećem licu.

8. Kolačići

Kolačići su neupadljive datoteke koje se privremeno čuvaju na vašem hard disku i omogućavaju provajderu da prepozna vaš računar sledeći put kada posetite veb lokaciju. Provajder koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se tiču korišćenja veb stranice i za optimizaciju njegovih aktivnosti onlajn oglašavanja.

Oglašivački kolačići prate upotrebu pojedine veb lokacije provajdera, osim ako pojedinac ne pristane na upotrebu kolačića na web lokaciji.

9. Bezbednost

Dobavljač ulaže velike napore da osigura sigurnost ličnih podataka. Vaši podaci su uvek zaštićeni od gubitka, uništavanja, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili neovlašćenog otkrivanja.

10. Pristup maloletnika u vezi sa uslugama informacionog društva

Maloletnici mlađi od 18 godina ne smeju davati nikakve lične podatke na veb lokaciji ili na bilo koji drugi način bez odobrenja (saglasnosti ili odobrenja) nosioca roditeljske odgovornosti za dete (jednog od roditelja ili staratelja). Davalac nikada neće svesno prikupljati lične podatke od osoba koje su svesne da su maloletne (mlađe od 13 godina), niti će ih koristiti na bilo koji način ili ih otkriti neovlašćenom trećem licu bez odobrenja nosioca roditeljske odgovornosti za dete.

Ovo ne dovodi u pitanje opšte ugovorno pravo država članica, kao što su pravila o valjanosti, formulaciji ili efektu ugovora koji se odnose na dete.

Uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju u takvim slučajevima, provajder će uložiti razumne napore da proveri da li je nosilac roditeljske odgovornosti za dete dao ili odobrio saglasnost.

11. Prava pojedinaca u pogledu obrade podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike privatnosti ili obrade vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati bez oklevanja. Pošaljite nam poruku na info@sophia.si ili nas pozovite na 063 7 300 600 ili nam pišite na Sabex d.o.o., Milutina Milankovića 23, 11070 Novi Beograd. Na vaš zahtev obavestićemo vas pismenim putem i u skladu sa propisima.

Da biste osigurali fer i transparentnu obradu, vi kao pojedinac imate sledeća prava prema propisima:

Pravo na opoziv saglasnosti: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da u bilo kojem trenutku opozovete svoj pristanak, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja se vrši na osnovu saglasnosti. Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka nema negativne posledice ili sankcije za pojedinca. Međutim, nakon što je opozvao saglasnost na obradu ličnih podataka, kontrolor više neće moći da pruža jednu ili više svojih usluga pojedincu u slučaju usluga koje se ne mogu pružiti bez ličnih podataka (npr. Bodovi lojalnosti ili personalizovane informacije);
Pravo pristupa ličnim podacima: kao pojedinac imate pravo da od provajdera (kontrolora ličnih podataka) dobijete potvrdu da li se podaci obrađuju u odnosu na vas i, gde je to moguće, pristup ličnim podacima i određenim podacima (u svrhe obrade, vrste ličnih podataka, o korisnicima, periodi zadržavanja ili kriterijumi za određivanje perioda, o postojanju prava na ispravljanje ili brisanje podataka, na pravo ograničenja i prigovora na obradu i na pravo žalbe nadzornom organu, izvor podataka ako vi, o postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, razloga i važnosti i posledica takve obrade za vas i drugih informacija u skladu sa članom 15 GDPR-a);

Pravo na ispravljanje ličnih podataka: Kao pojedinac, imate pravo da dobavljač ispravlja netačne lične podatke o vama bez nepotrebnog odlaganja. Kao pojedinac, imate pravo da dopunite nepotpune podatke, uključujući podnošenje dopunske izjave, uzimajući u obzir svrhe obrade;
Pravo na brisanje ličnih podataka („pravo na zaborav“): kao pojedinac, imate pravo da dobavljač izbriše lične podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja, a davalac mora da ih obriše bez nepotrebnog odlaganja, ako postoji jedan od sledećih razloga:
podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način tretiran,
ako opozovete svoj pristanak i ne postoji drugi pravni osnov za obradu,
ako se usprotivite obradi i ne postoje nadređeni opravdani razlozi za obradu,
podaci su obrađeni ilegalno,
podaci se moraju izbrisati da bi se ispunile zakonske obaveze prema zakonodavstvu EU ili zakonu države članice koje se odnosi na provajdera,
podaci su prikupljeni u odnosu na ponude usluga informacionog društva.
međutim, kao pojedinac, u određenim slučajevima opisanim u članu 17 (3) GDPR-a, nemate pravo na brisanje podataka.

Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac, imate pravo da provajder ograniči obradu kada postoji jedan od sledećih slučajeva:

ako osporavate tačnost podataka tokom perioda koji omogućava provajderu da proveri tačnost podataka,
obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju podataka i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,
dobavljaču podataka više ne trebaju za potrebe obrade, ali treba vam da sprovedu, sprovedu i odbrane pravne zahteve,
uložili ste prigovor na obradu sve dok se ne potvrdi da legitimni razlozi dobavljača prevazilaze vaše razloge.
Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac, imate pravo da primate lične podatke koji se odnose na vas koje ste pružili dobavljaču u strukturnom, često korišćenom i mašinski čitljivom obliku, i imate pravo da te podatke prosledite drugom kontroloru bez ometanja dobavljača kome su lični podaci dostavljeni u sledećim slučajevima:
obrada se zasniva na saglasnosti ili ugovoru i
obrada se vrši automatizovanim putem.
Kao pojedinac, tokom ostvarivanja ovog prava prenosivosti, imate pravo da direktno prenosite lične podatke sa jednog kontrolora (provajdera) na drugog, gde je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor na obradu: Kao pojedinac, imate pravo, iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju, u svakom trenutku da prigovorite na obradu ličnih podataka neophodnih za obavljanje zadataka od javnog interesa ili vršenja javnih ovlašćenja koja su dodeljena provajderu. 6 (1) GDPR) ili je potrebno za legitimne interese koje teži ponuđač ili treća strana (tačka (f) člana 6 (1) GDPR), uključujući profilisanje na osnovu tih tretmana; provajder prestaje da obrađuje lične podatke, osim ako dokaže opravdane legitimne razloge za obradu koji prevladavaju vaše interese, prava i slobode, ili za tvrđenje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.
Kada se lični podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u svakom trenutku da prigovori na obradu podataka koji se na njega odnose u svrhe takvog marketinga, uključujući stvaranje profila, u meri u kojoj se odnosi na takav direktni marketing; ako pojedinac prigovori obradi za potrebe direktnog marketinga, podaci se više ne moraju obrađivati u te svrhe.
Ako se podaci obrađuju u naučne, istorijske ili statističke svrhe, osoba ima pravo prigovora na obradu podataka koji se odnose na njega i iz razloga koji se odnose na njegovu određenu situaciju, osim ako je obrada neophodna za izvršavanje zadatka i iz razloga od javnog interesa;

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu: Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (administrativni ili drugi) pravni lek, vi kao pojedinac imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, posebno u vašoj zemlji prebivališta, mestu rada zbog navodnog kršenja zakona (u Srbiji je Poverenik za informacije), ako verujete da obrada ličnih podataka u odnosu na vas krši propise o zaštiti ličnih podataka.
Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (administrativni ili vanparnični) lek, vi kao pojedinac imate pravo na efikasan pravni lek, protiv pravno obavezujuće odluke nadzornog organa u vezi s njim, kao i u slučaju da nadzorni organ ne razmotri vašu žalbu ili ne obavesti o situaciji ili odluci o žalbi u roku od tri meseca. Postupak protiv nadzornog organa podložan je nadležnosti sudova države članice u kojoj je nadzorno telo osnovano.

Fizičko lice može uputiti sve zahteve koji se tiču ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima kontroloru pismeno ili elektronskim putem.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na lične podatke, kontrolor može zatražiti dodatne podatke od pojedinca i može odbiti da deluje samo ako dokaže da ne može pouzdano identifikovati pojedinca.

Kontrolor mora da odgovori na zahtev pojedinca da ostvari svoja prava u vezi sa ličnim podacima bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva

12. Obaveštenje nadzornom organu o kršenju ličnih podataka

U slučaju povrede zaštite ličnih podataka, davalac je dužan da obavesti nadležni nadzorni organ, osim u slučaju kada je verovatno da kršenje nije ugrozilo prava i slobode pojedinaca. Ako postoji sumnja da je izvršeno krivično delo u slučaju kršenja, davalac je dužan da o kršenju obavesti policiju i / ili nadležno tužilaštvo.

U slučaju kršenja koja može prouzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinaca, provajder je dužan da odmah ili gde to nije moguće, bez nepotrebnog odlaganja obavesti subjekta podataka. Obaveštenje pojedincu mora biti dato na razumljivom i jasnom jeziku.

13. Objava promena

Sve promene naše politike privatnosti biće objavljene na ovoj web lokaciji.

Korišćenjem web stranice Sophia.rs pojedinac potvrđuje da prihvata i slaže se sa celokupnim sadržajem ove politike privatnosti.

Beograd, 1. jul 2020.